LuatVietnam

blue-check Từ 20/4/2023, thí điểm giải quyết trực tuyến thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc

Công văn số 3683/QLD-ĐK ngày 13/4/2023 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung giấy ĐKLH thuốc trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về đăng ký thuốc (5 trang)
Posted: 14/4/2023 8:15:55 AM | Latest updated: 14/4/2023 2:23:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5679
LuatVietnam

Cục Quản lý Dược thông báo sẽ triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi bổ sung Giấy đăng ký lưu hành thuốc toàn bộ trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, thời gian thí điểm từ 20/4 đến 20/5/2023, sau đó sẽ triển khai chính thức căn cứ theo tình hình thí điểm.

Do đó, Cục Quản lý Dược muốn các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc phối hợp cập nhật các thông tin trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến gồm: các thông tin của hồ sơ thay đổi bổ sung Giấy đăng ký lưu hành thuốc đã nộp bằng bản giấy; các Công văn được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đổi bổ sung trong quá trình lưu hành thuốc. Thời gian hoàn thành việc cập nhật thông tin là 60 ngày kể từ ngày ký Công văn này.

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến thực hiện theo nguyên tắc: đối với hồ sơ thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo, kết quả giải quyết được công bố trên website của Cục Quản lý Dược; đối với hồ sơ thay đổi lớn, thay đổi nhỏ khác, kết quả giải quyết được gửi bằng văn bản điện tử đến tài khoản của cơ sở đăng ký thuốc đồng thời được công bố trên website của Cục Quản lý Dược.

Các cơ sở đăng ký thuốc phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác, hợp pháp, trung thực của tất cả các tài liệu trong hồ sơ đăng ký thuốc nộp trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và phải lưu trữ đầy đủ một bộ hồ sơ đăng ký thuốc bản giấy để phục vụ hậu kiểm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5679

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm

blue-check Danh mục các thay đổi nhỏ của thuốc chỉ yêu cầu thông báo (Đợt 4)
blue-check Sửa đổi tiêu chí xác định dự án trồng dược liệu quý được nhà nước hỗ trợ
blue-check Ngành Y tế sẽ tăng cường kiểm tra việc đáp ứng tiêu chuẩn bảo quản thuốc của các cơ sở dược
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ thông báo thay đổi nhỏ của thuốc (theo chuẩn ISO 9001:2015)
blue-check Danh mục các thay đổi nhỏ của thuốc chỉ cần thông báo (Đợt 3)
blue-check Bãi bỏ 09 thủ tục về cấp phép buôn bán và bảo quản dược liệu
blue-check Thủ tục phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế trên địa bàn Tp. Hà Nội
blue-check Sổ tay hướng dẫn quản lý sử dụng kháng sinh (dành cho bệnh viện tuyến huyện)
blue-check Danh mục các thay đổi nhỏ của thuốc chỉ cần thông báo (Đợt 2)
blue-check Danh mục những thay đổi nhỏ của thuốc chỉ yêu cầu thông báo (Đợt 1)
blue-check Danh mục thuốc được Bộ Y tế gia hạn sử dụng đến 31/12/2024 (Đợt 4)
blue-check Các quy định cần biết khi đưa mỹ phẩm ra thị trường English attachment
blue-check Điều kiện tham gia Chương trình bình ổn giá thuốc tại TP. HCM giai đoạn 2023-2024
blue-check Cảnh báo 14 sản phẩm si rô ho bị cấm sử dụng do chứa Diethylene
blue-check Từ 20/4/2023, thí điểm giải quyết trực tuyến thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc
blue-check Từ 4/5/2023, hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc được nộp hoàn toàn trực tuyến English attachment
blue-check Quy trình giải quyết trực tuyến hồ sơ gia hạn lưu hành thuốc theo chuẩn ISO 9001:2015
blue-check Chuẩn dữ liệu lấy đơn thuốc và cập nhật số lượng bán trên hệ thống đơn thuốc quốc gia
blue-check Các gói thầu mua thuốc phải tổ chức đấu thầu qua mạng từ 1/1/2023
blue-check Tạm ngừng lưu hành các thuốc do Công ty Arena Group S.A. sản xuất