LuatVietnam

blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới

Công văn số 414/LĐLĐ-TC ngày 18/5/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn (1 trang)
Posted: 18/5/2022 3:41:25 PM | Latest updated: 19/5/2022 4:26:54 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Liên đoàn Lao động TP. HCM lưu ý, kể từ niên độ kế toán 2022, các cấp công đoàn (gồm cả công đoàn cơ sở) sẽ phải công khai tài chính công đoàn theo quy chế mới ban hành tại Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021, thay cho quy chế cũ tại Hướng dẫn số 460/HD-TLĐstatus1 ngày 17/4/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ