LuatVietnam

blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới

Công văn số 415/LĐLĐ-TC ngày 18/5/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng Liên đoàn (1 trang)
Posted: 18/5/2022 3:36:12 PM | Latest updated: 19/5/2022 4:25:36 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Liên đoàn Lao động TP. HCM lưu ý, kể từ niên độ kế toán năm 2022, các công đoàn cơ sở sẽ phải áp dụng quy chế mới tại Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 để quản lý tài chính và ghi sổ sách kế toán thay cho quy chế cũ tại Hướng dẫn số 270/HD-TLĐstatus1 ngày 11/3/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ