LuatVietnam

blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment

Công văn số 552/VP-KT ngày 19/5/2022 của Bộ Công Thương về việc dừng bán mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) (1 trang)
Posted: 20/5/2022 1:31:48 PM | Latest updated: 26/5/2022 7:56:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5458
LuatVietnam

Theo thông báo của Bộ Công thương, kể từ ngày 21/5/2022, các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực sẽ không thu tiền (miễn phí) khi cấp mẫu C/O cho thương nhân xuất/nhập khẩu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5458
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV552-19052022BCT[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu