LuatVietnam

blue-check Từ 26/7/2022, bắt buộc niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử

Công văn số 3002/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2022 của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan (1 trang)
Posted: 27/7/2022 9:10:42 AM | Latest updated: 28/7/2022 8:28:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5504
LuatVietnam

Công văn nhắc nhở Hải quan các tỉnh kể từ 26/7/2022 bắt buộc phải gắn seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu theo đúng Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/1/2020.

Trường hợp đã sử dụng hết seal định vị điện tử thì mới chuyển sang sử dụng seal thường để niêm phong hải quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5504

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hải quan điện tử - VNACCS

blue-check Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh TP. HCM sẽ phối hợp thu thuế kể từ 18/11/2022
blue-check Ngân hàng BOC HCM sẽ thu thuế điện tử cho Hải quan kể từ 2/11/2022
blue-check Từ 7/11/2022, thủ tục dừng cưỡng chế hải quan được giải quyết trên Cổng dịch vụ công
blue-check Hải quan sẽ mở rộng thu thuế điện tử qua tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán
blue-check Về cách khai chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng SXXK có nguồn gốc tạm nhập
blue-check Mặt hàng có nhiều mã HS không thể trừ lùi giấy phép tự động trên Hệ thống V5
blue-check Từ 26/7/2022, bắt buộc niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử
blue-check Về việc khai "Số quản lý nội bộ" trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ
blue-check Các yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
blue-check Kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025
blue-check Các trường hợp hàng hóa XNK bị niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử English attachment
blue-check Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai hải quan miễn phí của TCHQ
blue-check Từ 1/4/2022, các doanh nghiệp sẽ được tải miễn phí phần mềm khai hải quan điện tử
blue-check Những giải pháp đẩy mạnh hải quan điện tử năm 2022
blue-check Nhập khẩu lô hàng trên 50 dòng phải mở thêm tờ khai nhánh
blue-check Chưa thể mở tờ khai điện tử một lần để nhập khẩu nhiều lần
blue-check Quy trình khai, nộp trực tuyến phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check 22 thủ tục hải quan sẽ triển khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến năm 2021
blue-check Các phương thức nộp thuế cho hàng XNK
blue-check Cách khai "số tiếp nhận hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công" trên tờ khai hải quan