LuatVietnam

blue-check Từ 6/1/2023, thủ tục cấp phép XNK chất phóng xạ được áp dụng mẫu biểu mới

Công văn số 26/TCHQ-CNTT ngày 3/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (7 trang)
Posted: 6/1/2023 2:26:19 PM | Latest updated: 9/1/2023 11:48:20 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5618
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan thông báo kể từ ngày 6/1/2023, Cổng một cửa quốc gia đã cập nhật các mẫu biểu mới theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP đối với thủ tục cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu chất phóng xạ, cụ thể gồm:

- Mẫu Đơn đề nghị tiến hành công việc bức xạ (Nhập khẩu chất phóng xạ);

- Mẫu Đơn đề nghị tiến hành công việc bức xạ (Xuất khẩu chất phóng xạ);

- Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

- Mẫu Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

- Mẫu Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín (nguồn rời);

- Mẫu Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín (gắn với thiết bị bức xạ);

- Mẫu Phiếu khai báo nguồn phóng xạ hở;

- Mẫu Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Nhập khẩu/Xuất khẩu chất phóng xạ).

Các mẫu biểu mới có đính kèm đầy đủ tại Công văn này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5618

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Sẽ tăng cường thanh tra việc sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng
light-check Sửa đổi thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
blue-check Từ 6/1/2023, thủ tục cấp phép XNK chất phóng xạ được áp dụng mẫu biểu mới
blue-check Đính chính Danh mục chất HCFC-141 cấm sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ
blue-check Tp. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, giám sát các cơ sở hóa chất trong giai đoạn 2021-2025
blue-check Thay mới Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM
blue-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment
blue-check Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Hà Nội
blue-check Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cắt giảm hồ sơ cấp phép nhập khẩu và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật English attachment
blue-check 37 quy trình cấp phép kinh doanh khí, vật liệu nổ và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thay mới Danh mục chất ma túy được và không được sử dụng English attachment
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Bắt buộc kê khai mã CAS khi khai báo danh mục hóa chất nhập khẩu English attachment
blue-check Các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT