LuatVietnam

blue-check Từ 7/11/2022, thủ tục dừng cưỡng chế hải quan được giải quyết trên Cổng dịch vụ công

Công văn số 4619/TCHQ-CNTT ngày 2/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp dịch vụ công điện tử (1 trang)
Posted: 3/11/2022 3:40:22 PM | Latest updated: 4/11/2022 8:44:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5573
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan thông báo kể từ ngày 7/11/2022, sẽ triển khai bổ sung thủ tục "Tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan" trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (địa chỉ https://pus.customs.gov.vn) .

Chi tiết về thủ tục này xem tại Phụ lục 2 Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5573

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu