LuatVietnam

Tự in bao bì sản phẩm có phải đăng ký kinh doanh ngành in?

Cập nhật 2/11/2022 | Đăng tải: LVN.5573

hoi Dương Thị My (TPHCM)
Công ty tôi đăng ký ngành nghề sản xuất bao bì nhựa. Công ty có hoạt động in nội dung nhãn hàng và thông tin sản phẩm lên bao bì của chính công ty sản xuất theo yêu cầu của khách hàng trong ngành dược, mĩ phẩm, kem đánh răng và bao bì đựng dầu nhớt xe gắn máy, xe ô tô.
Công ty có phải đăng ký xin xác nhận hoạt động in không? Hoạt động in thông tin lên bao bì được thực hiện cùng hoạt động sản xuất bao bì, không phải là in ấn lên bao bì riêng biệt.

luat Bộ Thông tin và Truyền thông:

Theo nội dung kiến nghị của bà thì sản phẩm của công ty bà đang thực hiện là sản phẩm in được quy định tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. 

Do vậy, công ty của bà phải đăng ký hoạt động in theo quy định tại Điều 14 Nghị định trên và Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm