LuatVietnam

Lược đồ | Tư vấn dự án

Tổng số 8 bản ghi | Cập nhật đến: 23-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 1/3/2017 Tăng định mức chi phí quản lý và tư vấn dự án English attachment
(Quyết định số 79/QĐ-BXD)

Định mức công bố tại Quyết định này là căn cứ để xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 32/2015/NĐ-CPstatus1 . Xem thêm

Tương tự quy định cũ, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng cũng được xác định dựa theo loại, cấp và quy mô công trình. Tuy nhiên, Quyết định này đã điều chỉnh tăng định mức chi phí so với định mức cũ tại Quyết định số 957/QĐ-BXD .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017 và thay thế Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009.

HƯỚNG DẪN
blue-check 2/7/2010 Chuyên gia tư vấn dự án ODA được miễn tính thuế TNCN
(Công văn số 2370/TCT-TNCN)

Kể từ ngày 20/11/2009 việc miễn thuế đối với chuyên gia nước ngoài được thực hiện theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTgstatus2 . Theo đó, các chuyên gia là nhân viên của nhà thầu (công ty) mà hợp đồng của họ có hiệu lực từ 20/11/2009 và thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên nước ngoài phê duyệt và phía Việt Nam chấp nhận thì được miễn thuế TNCN. Thủ tục hồ sơ miễn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC

blue-check 3/4/2019 Tư vấn cho dự án công nghệ thông tin có được miễn thuế GTGT? English attachment
(Công văn số 1188/TCT-CS)

Theo Tổng cục Thuế, dịch vụ tư vấn dự án công nghệ thông tin nếu thuộc các dịch vụ phần mềm quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 71/2007/NĐ-CPstatus2 thì được miễn thuế GTGT. Xem thêm

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

THAM KHẢO
blue-check 23/8/2023 Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án được xác định thế nào? English attachment
(Công văn số 3834/BXD-KTXD)

Bộ Xây dựng lưu ý, hiện nay, việc xác định chi phí quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5, Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CPstatus2 và Thông tư số 12/2021/TT-BXD . Xem thêm

Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn quản lý dự án được xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được thỏa thuận trong hợp đồng quản lý dự án giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn.

Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án (đã bao gồm thuế GTGT) cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt quá chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD .

blue-check 6/6/2023 Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng tư vấn dự án
(Công văn số 2326/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng tư vấn thuộc Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương.

blue-check 22/3/2005 Về nghĩa vụ thuế của nhà thầu tư vấn dự án
(Công văn số 812/TCT-ĐTNN)

XEM THÊM
blue-check 30/7/2021 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn Dự án xây dựng cầu Vàm Cống
(Công văn số 3018/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn cho Dự án xây dựng cầu Vàm Cống.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 29/9/2009 Định mức chi phí quản lý và tư vấn dự án English attachment
(Quyết định số 957/QĐ-BXD)

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố tại Quyết định này bao gồn các chi phí cần thiết để hoàn thành các công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng định mức chi phí để xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn theo công bố tại Quyết định này không phù hợp thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.