LuatVietnam

blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?

Công văn số 387/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định đối tượng phải nộp tờ khai mẫu 05/GTGT theo Thông tư số 80/2021/TT-BTCstatus2 (3 trang)
Posted: 9/1/2023 12:49:41 PM | Latest updated: 11/1/2023 11:01:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5620
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty thực hiện hoạt động tư vấn khảo sát thiết kế, lập nhiệm vụ quy hoạch (không kèm thi công công trình) ở các tỉnh, nếu không thuộc hoạt động xây dựng thì được khai, nộp thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

Tuy nhiên, nếu hoạt động tư vấn khảo sát thiết kế, lập nhiệm vụ quy hoạch ở các tỉnh thuộc hoạt động xây dựng thì phải khai thuế (theo mẫu 05/GTGT) và phân bổ thuế GTGT cho các tỉnh theo quy định tại Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5620

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Những điểm mới về kê khai thuế được sửa đổi tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Về hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ