LuatVietnam

blue-check Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực

Công văn số 2925/BXD-KTXD ngày 2/8/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung liên quan đến điều kiện năng lực hoạt động xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (1 trang)
Posted: 23/8/2022 10:51:58 AM | Latest updated: 26/8/2022 11:38:37 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5532
LuatVietnam

Khi tham gia các công việc tư vấn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng nêu tại khoản 1 Điều 72 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện năng lực theo khoản 1 Điều 98 và tuân thủ phạm vi hoạt động theo khoản 2 Điều 98 Nghị định này.

Riêng cá nhân chủ trì thực hiện các công việc tư vấn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, phải đáp ứng điều kiện năng lực theo Điều 66, khoản 5 Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP và có chứng chỉ định giá xây dựng. Phạm vi hoạt động tư vấn của cá nhân có chứng chỉ định giá xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Ghi chú
Các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng nêu tại khoản 1 Điều 72 Nghị định 15/2021/NĐ-CP bao gồm:
a) Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;
b) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
c) Đo bóc khối lượng;
d) Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;
đ) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
e) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
g) Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5532

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Về chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án xây dựng
light-check Hướng dẫn lập một số chi tiêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng giao thông
blue-check Thủ tục triển khai đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Về dự thảo Nghị định lấn biển thực hiện dự án
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án tại Cục Kinh tế xây dựng
blue-check Một nhà thầu trong liên danh mất năng lực, hợp đồng với toàn bộ liên danh có bị chấm dứt?
blue-check Không cần thẩm định lại thiết kế nếu dự án chỉ điều chỉnh tổng mức đầu tư
blue-check Định mức chi phí tư vấn xây dựng có thể tra cứu tại Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD
blue-check Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực
blue-check Phí bảo vệ đất lúa được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Cơ quan nào giữ quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
blue-check Đã bỏ thủ tục xin chấp thuận dự án nhà ở được chuyển nhượng đất đã đầu tư hạ tầng
blue-check Trường hợp nào dự án xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật? English attachment
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
blue-check Dự án nhà ở quy mô lớn phải được cơ quan chuyên môn xây dựng thẩm định tính khả thi
blue-check Một số lưu ý về chi phí quản lý dự án
blue-check Chủ đầu tư được thuê dịch vụ quản lý dự án English attachment
blue-check Định mức chi phí quản lý dự án xác định theo quy định nào? English attachment
blue-check Chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư được xác định theo văn bản nào?