LuatVietnam

Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP

Cập nhật 25/8/2022 | Đăng tải: LVN.5524

hoi Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Sơn La)
Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng, vậy thời điểm nghỉ hưu theo quyết định cộng thêm 3 tháng là tính từ tháng sinh nhật hay sau tháng sinh nhật (ví dụ lao động sinh tháng 2/1961)?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Để quy định chi tiết tuổi nghỉ hưu theo Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu, trong đó kèm Phụ lục I, II về tuổi nghỉ hưu gắn với tháng, năm sinh tương ứng của người lao động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu và thời điểm hưởng lương hưu.

Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì đối với lao động nam sinh tháng 2/1961 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì tương ứng tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 3 tháng và thời điểm hưởng lương hưu là ngày 1/6/2021.

Đề nghị bà căn cứ quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP nêu trên để thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mức đóng BHXH năm 2022
otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Phí sinh hoạt dành cho người lao động có bị tính đóng BHXH?
otvet Vi phạm cam kết về thời hạn HĐLĐ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có)
otvet Được mua BHXH tự nguyện để cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc
otvet Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đến 2035
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?