LuatVietnam

blue-check Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2023: 23.876 đồng/USD

Thông báo số 4982/TB-KBNN ngày 31/8/2023 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2023 (5 trang)
Posted: 5/9/2023 10:02:46 AM | Latest updated: 5/9/2023 5:20:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5776
LuatVietnam

Theo thông báo này, tỷ giá hạch toán ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ trong tháng 9/2023 là 23.876 đồng/USD, tăng 113 đồng so với tỷ giá hạch toán của tháng 8/2023 (23.763 đồng/USD, Thông báo số 4384/TB-KBNNstatus1 ngày 31/7/2023).

Tỷ giá này được áp dụng để quy đổi, hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ... trong tháng 9/2023.

Bảng tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác trong tháng 9/2023 được chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5776

Tệp đính kèm

Dòng thời gian