LuatVietnamLogo

Ứng dụng tính thuế TNCN của LuatVietnam

Posted: 7/10/2020 6:18:15 PM | Latest updated: 7/10/2020 (GMT+7) | LuatVietnam: 5061

LuatVietnamKhông dừng lại ở việc cho kết quả về số thuế TNCN phải nộp, ứng dụng này cho phép bạn in ra giấy hoặc gởi email cho người cần biết kết quả đó. Nó sẽ hữu dụng khi bạn cần dự kiến về một khoản thuế TNCN mà ai đó sẽ phải nộp

Trước hết, bạn cần gọi ứng dụng Tính thuế TNCN từ menu CÔNG CỤ để có được form đưới đây:

Tiếp tục, hãy chọn thời điểm chịu thuế (mặc định là sau 1/7/2020, vì thời điểm này mức giảm trừ gia cảnh đã thay đổi).

Thu nhập chịu thuế là khoản thu nhập đã trừ đi các khoản được miễn tính thuế TNCN như BHXH bắt buộc, tiền ăn ca... Riêng khoản giảm trừ về bản thân và người phụ thuộc, ứng dụng sẽ tự tính dựa trên "thời điểm chịu thuế" và "số người phụ thuộc" mà bạn chọn. Bạn đừng trừ trước 2 khao3n này vào thu nhập chịu thuế.

Về loại tiền, nếu tính thuế cho người nước ngoài, hãy chọn USD. Ứng dụng sẽ tự quy đổi ra VND trước khi tính toán. Tỷ giá được liên kết với Thông báo về tỷ giá ngoại tệ do Bộ Tài chính ban hành.

Nếu một người có thu nhập 40 triệu đồng/tháng và có đăng ký 2 người phụ thuộc thì số thuế phải nộp sẽ như sau:

Ngay tại trang kết quả, bạn có thể chọn nút Print để in ra giấy, hoặc chọn nút Mail để gởi qua mail cho một người nhận bất kỳ. Xem thêm hướng dẫn về các nút bấm của LuatVIetnam tại đây 

 

 
LuatVietnam
idea Vui lòng ghi rõ Nguồn: luatVietnam.net khi đăng tải lại bài viết này