LuatVietnam

blue-check Ủy thác xuất khẩu hàng hóa vẫn được hoàn thuế GTGT

Công văn số 60513/CTHN-TTHT ngày 8/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách hoàn thuế GTGT trường hợp ủy thác xuất khẩu (3 trang)
Posted: 13/12/2022 8:31:48 AM | Latest updated: 14/12/2022 3:42:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5601
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty có hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả trường hợp ủy thác xuất khẩu) và số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên trong tháng/quý thì được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý theo quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC .

Tuy nhiên, để được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu thì phải đáp ứng điều kiện, thủ tục theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTCstatus2 ) .

Đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu, Công ty phải lập hóa đơn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 để làm cơ sở hoàn thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5601

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho từng dự án ngoài tỉnh
blue-check Hàng thuê gia công tại khu phi thuế quan không được hoàn lại thuế nhập khẩu
blue-check Doanh nghiệp ưu tiên vẫn có thể bị kiểm tra sau hoàn thuế
light-check Sửa đổi một số quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư English attachment
blue-check Khi nào được khai bổ sung số thuế GTGT đề nghị hoàn?
blue-check Phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án muốn hoàn thuế GTGT
blue-check Cơ quan hải quan giữ quyền hoàn thuế GTGT đối với hàng tái xuất trả nước ngoài
blue-check Hàng xuất khẩu chỉ được hoàn thuế GTGT khi lũy kế chưa khấu trừ ít nhất 300 triệu
blue-check Tiền hoàn thuế GTGT nếu nhiều hơn 10% doanh thu xuất khẩu sẽ bị phạt chậm nộp
blue-check Dự án sẽ được hoàn thuế nếu doanh nghiệp góp đủ vốn trước thời điểm nộp hồ sơ xin hoàn
blue-check Thuế GTGT đã nộp của hàng tái xuất được xử lý thế nào?
blue-check Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế cho dự án được Công ty giao quản lý
blue-check Hàng SXXK nếu khai sai mã loại hình có được hoàn thuế nguyên liệu?
blue-check Ủy thác xuất khẩu hàng hóa vẫn được hoàn thuế GTGT
blue-check Nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu được khai bổ sung và xin hoàn lại
blue-check Đưa hàng nhập khẩu tại chỗ vào SXXK trước khi thông quan sẽ bị từ chối hoàn thuế
blue-check Thuế nộp thừa sau 10 năm sẽ không được hoàn trả
blue-check Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng nhập kinh doanh đưa vào SXXK
blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ thi công lắp đặt cho DNCX
blue-check Hải quan không giải quyết hoàn thuế GTGT của hàng nhập kinh doanh sử dụng cho SXXK