LuatVietnam

blue-check Ủy thác xuất khẩu hàng hóa vẫn được hoàn thuế GTGT

Công văn số 60513/CTHN-TTHT ngày 8/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách hoàn thuế GTGT trường hợp ủy thác xuất khẩu (3 trang)
Posted: 13/12/2022 8:31:48 AM | Latest updated: 14/12/2022 3:42:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5601
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty có hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả trường hợp ủy thác xuất khẩu) và số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên trong tháng/quý thì được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý theo quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC .

Tuy nhiên, để được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu thì phải đáp ứng điều kiện, thủ tục theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTCstatus2 ) .

Đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu, Công ty phải lập hóa đơn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 để làm cơ sở hoàn thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5601

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án muốn hoàn thuế GTGT
blue-check Hàng xuất khẩu chỉ được hoàn thuế GTGT khi lũy kế chưa khấu trừ ít nhất 300 triệu
blue-check Thuế GTGT đã nộp của hàng tái xuất được xử lý thế nào?
blue-check Hàng SXXK nếu khai sai mã loại hình có được hoàn thuế nguyên liệu?
blue-check Ủy thác xuất khẩu hàng hóa vẫn được hoàn thuế GTGT
blue-check Nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu được khai bổ sung và xin hoàn lại
blue-check Đưa hàng nhập khẩu tại chỗ vào SXXK trước khi thông quan sẽ bị từ chối hoàn thuế
blue-check Thuế nộp thừa sau 10 năm sẽ không được hoàn trả
blue-check Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng nhập kinh doanh đưa vào SXXK
blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ thi công lắp đặt cho DNCX
blue-check Hải quan không giải quyết hoàn thuế GTGT của hàng nhập kinh doanh sử dụng cho SXXK
blue-check Những trường hợp hoàn thuế GTGT tại Hải quan phải xin ý kiến của cơ quan Thuế
blue-check Ngành Thuế sẽ kiểm soát chặt các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT để chống gian lận English attachment
blue-check Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư chia theo giai đoạn
blue-check Về thời hạn hoàn thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Không được điều chỉnh tăng số thuế GTGT xin hoàn sau thời điểm nộp hồ sơ
blue-check Các trường hợp hoàn thuế GTGT tại cơ quan Hải quan phải xin ý kiến của Thuế
blue-check Dự án thành lập cơ sở kinh doanh cũng được hoàn thuế GTGT khi đạt lũy kế 300 triệu
blue-check Những trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế
blue-check Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý