LuatVietnam

blue-check Vận đơn điện tử có giá trị khai hải quan tương tự bản giấy English attachment

Công văn số 1301/GSQL-GQ1 ngày 8/9/2022 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng vận đơn hàng không điện tử (2 trang)
Posted: 13/9/2022 2:13:20 PM | Latest updated: 28/9/2022 3:44:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5536 | Vietlaw: 579
LuatVietnam

Căn cứ khoản 2 Điều 24 Luật Hải quan và khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 , Tổng cục Hải quan cho rằng vận đơn hàng không điện tử nếu đảm bảo tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì có giá trị tương tự vận đơn giấy.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần truyền gửi vận đơn điện tử cho cơ quan hải quan mà không cần phải nộp thêm vận đơn giấy.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5536

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1301-08092022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Tái nhập hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan có được miễn thuế?
blue-check Hàng nhập SXXK từ kho ngoại quan vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check 17 giải đáp của TCHQ về thuế và thủ tục hải quan
blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030
blue-check Vận đơn điện tử có giá trị khai hải quan tương tự bản giấy English attachment
blue-check Bảng tổng hợp các Hỏi - Đáp về chính sách và thủ tục hải quan
blue-check Quy định cần biết về khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan
blue-check Từ 15/8/2022, có thể gia hạn trực tuyến Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK English attachment
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu SXXK nhập khẩu tại chỗ có thể bị phạt
blue-check Tổn thất hàng nhập khẩu do hỏa hoạn có thể được giảm thuế
blue-check Số thuế tạm nộp của nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ được hoàn lại sau khi xuất khẩu sản phẩm English attachment
blue-check Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu
blue-check Doanh nghiệp sau 1 năm hoạt động XNK có thể đăng ký nhờ Hải quan tư vấn, hỗ trợ English attachment
blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)
blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment
blue-check Về điều kiện giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa bị hỏa hoạn
blue-check Không bắt buộc nộp hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ xuất khẩu English attachment
blue-check Các chứng từ phải nộp khi đưa hàng về kho riêng bảo quản
blue-check Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030
blue-check Thuế nhập khẩu của sản phẩm đặt DNCX gia công có được hoàn lại khi thực xuất? English attachment