LuatVietnam

Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút trợ cấp một lần

Cập nhật 28/2/2023 | Đăng tải: LVN.5646

hoi Tuấn Nguyễn (TP. Hà Nội)
Tôi đã nhận trợ cấp BHXH một lần. Nay tôi làm việc cho các doanh nghiệp thì có được tiếp tục tham gia BHXH hay không? Căn cứ quy định nào?

luat BHXH Việt Nam:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Trường hợp ông Tuấn đã hưởng BHXH một lần sau đó tiếp tục làm việc và thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm