LuatVietnam

blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT

Công văn số 378/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT (2 trang)
Posted: 11/1/2023 8:34:39 AM | Latest updated: 11/1/2023 3:27:35 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, doanh nghiệp chỉ phải phân bổ thuế GTGT khi thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoài tỉnh thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC. Nếu hoạt động kinh doanh ngoài tỉnh của doanh nghiệp không thuộc khoản 1 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì không phải phân bổ thuế GTGT.

Về thuế GTGT của công trình xây dựng cơ bản, theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC, Kho bạc Nhà nước sẽ khấu trừ tiền thuế GTGT của các nhà thầu khi thực hiện thủ tục thanh toán vốn cho chủ đầu tư.

Khoản 1 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT bao gồm:
a) Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán;
b) Hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CPstatus2 ;
c) Hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành;
d) Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CPstatus2 ;
đ) Nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Lược đồ

Phân bổ thuếCập nhật đến: 4-Jan-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Thanh lý hợp đồng cho thuê đất trước hạn, điều chỉnh hóa đơn và thuế như thế nào?
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp