LuatVietnam

blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh

Công văn số 5167/BXD-KTXD ngày 14/11/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (1 trang)
Posted: 23/11/2022 10:14:56 AM | Latest updated: 25/11/2022 1:28:02 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Liên quan đến việc xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, đã có hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư 11/2021/TT-BXD và mục 2.7 chương II phần II Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD .

Theo đó, chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh được xác định bằng dự toán phù hợp với phạm vi, nội dung, khối lượng công việc tư vấn cần thực hiện (tương ứng với việc điều chỉnh mục tiêu, quy mô của dự án).

Về dự toán chi phí tư vấn, thực hiện theo hướng dẫn tại mục II phụ lục VI Thông tư 11/2021/TT-BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Làm thế nào nếu một thành viên trong liên danh không chịu gia hạn hợp đồng xây dựng?
blue-check Về giới hạn chịu lửa của tường gạch bê tông
blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào?
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng phải kê khai kinh nghiệm
blue-check Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án
blue-check Hợp đồng tư vấn xây dựng được quyết toán thế nào?
blue-check Mua đất dự án đã đầu tư hạ tầng để xây nhà ở có được miễn giấy phép xây dựng?
blue-check Thay mới 57 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và kinh doanh BĐS tại Hà Nội
blue-check Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã cho phép nộp trực tuyến
blue-check Được ký phụ lục bổ sung đơn giá cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng
blue-check Lưu ý về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng
blue-check Hồ sơ cần nộp khi xin ý kiến về định mức dự toán xây dựng
blue-check Phát sinh công việc xây dựng do điều chỉnh thiết kế, phải thỏa thuận đơn giá trước khi thực hiện
blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng
blue-check Căn cứ xác định đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn xây dựng English attachment
blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi