LuatVietnam

blue-check Về căn cứ xác định quỹ đất 20% để xây nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại

Công văn số 1872/BXD-QHKT ngày 30/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện lập các đồ án quy hoạch phân khu và đồ án quy hoạch chi tiết tại các đơn vị hành chính được quy hoạch là đô thị loại IV theo quy định pháp luật (2 trang)
Posted: 2/6/2022 8:40:39 AM | Latest updated: 8/6/2022 2:46:14 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP, dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị tại đô thị loại III trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và đã đầu tư hạ tầng để xây nhà ở xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, quỹ đất 20% dành để xây nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định trên sẽ được xác định bằng 20% tổng diện tích đất ở trong bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Trường hợp việc bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội tại dự án không phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc có quỹ đất nhưng không đủ 20% thì UBND cấp tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, chấp thuận (khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2015/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội