LuatVietnam

blue-check Về căn cứ xác định thuế GTGT đối với thiết bị y tế nhập khẩu

Công văn số 5520/TCHQ-TXNK ngày 20/12/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế (3 trang)
Posted: 22/12/2022 9:15:11 AM | Latest updated: 23/12/2022 12:31:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5608
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, trước thời điểm ngày 1/8/2021, chính sách thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ y tế nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 .

Từ ngày 1/8/2021 trở đi, thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ y tế nhập khẩu được thực hiện theo quy định sửa đổi tại Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC .

Nghị định 169/2018/NĐ-CPstatus1 chỉ quy định chung về chính sách quản lý đối với trang thiết bị y tế, không có quy định việc áp dụng chính sách thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5608

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Dây cáp có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Miễn nộp thuế GTGT đối với tiền bồi thường
blue-check Từ 1/1/2023, không còn được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Về căn cứ xác định thuế GTGT đối với thiết bị y tế nhập khẩu
blue-check Dịch vụ thu tiền trước 1/2/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check Cung ứng dịch vụ phân loại sản phẩm cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu PTQ
blue-check Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài
blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT