LuatVietnam

blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment

Công văn số 2124/TCHQ-TXNK ngày 8/6/2022 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho DNCX (2 trang)
Posted: 16/6/2022 8:13:54 AM | Latest updated: 20/6/2022 4:42:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474 | Vietlaw: 565
LuatVietnam

Liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa do nhà thầu phụ (doanh nghiệp nội địa) nhập khẩu để xây dựng công trình cho DNCX, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại Công văn số 4199/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2021 và yêu cầu doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nếu còn vướng mắc.

Về miễn, giảm tiền phạt chậm nộp thuế nhà thầu, Tổng cục Hải quan yêu cầu căn cứ quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để thực hiện.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV2124-08062022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất