LuatVietnam

blue-check Về chính sách ưu đãi đối với chủ dự án nhà ở xã hội

Công văn số 5184/BXD-QLN ngày 14/11/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chính sách ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (3 trang)
Posted: 23/11/2022 10:20:56 AM | Latest updated: 28/11/2022 1:27:15 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP, các chính sách ưu đãi sau đây đối với dự án nhà ở xã hội sử dụng nguồn vốn không phải vốn nhà nước sẽ do UBND cấp tỉnh xem xét quyết định:

(i) hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội.

(ii) hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án phải nộp cho nhà nước, kể cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) đối với trường hợp chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội hoặc chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20%.

Đối với việc xác định khoản tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2015/NĐ-CPstatus2 , Bộ Xây dựng đề nghị liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội

blue-check Người tạm trú có được mua nhà ở xã hội?
blue-check Về các chủ sở hữu được tham gia hội nghị nhà chung cư
blue-check Được phép bàn giao trước các hạng mục đã nghiệm thu của tòa nhà chung cư
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra xử phạt vi phạm quản lý, sử dụng nhà chung cư
blue-check Đã bỏ điều kiện mở cơ sở đào tạo nghiệp vụ vận hành nhà chung cư từ 1/1/2021
blue-check Về chính sách ưu đãi đối với chủ dự án nhà ở xã hội
blue-check Về việc nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội của dự án nhà ở thương mại
blue-check Bộ Xây dựng muốn các tỉnh đẩy nhanh việc triển khai dự án cải tạo nhà chung cư
blue-check Phạt đến 120 triệu đồng nếu sử dụng sai mục đích kinh phí bảo trì chung cư
blue-check Dự án nhà ở xã hội chỉ được hỗ trợ 2% lãi vay nếu thuộc danh mục do Bộ Xây dựng công bố
blue-check Những lưu ý khi hạch toán lợi nhuận từ phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội
blue-check Về việc giảm tiền thuê đất trong dự án nhà ở xã hội
blue-check Về việc xác nhận thực trạng nhà ở của hộ gia đình để cho vay xây mới hoặc cải tạo
blue-check Về các không gian tiện ích phải bố trí trong tòa nhà chung cư
blue-check Về cách tính số tiền phải nộp tương đương giá trị quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội
blue-check Các dự án thành phần thuộc dự án nhà ở thương mại có bắt buộc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Phí quản lý chung cư hiện chỉ bắt buộc đóng cho phần sở hữu chung
blue-check Dự án khu nhà ở xã hội chỉ được phép mở thầu chọn chủ đầu tư sau khi phê duyệt quy hoạch xây dựng
blue-check Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải có chức năng kinh doanh BĐS
blue-check Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải đính kèm danh mục phần sở hữu chung