LuatVietnam

blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV

Công văn số 7843/BKHĐT-TCTT ngày 1/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (3 trang)
Posted: 22/11/2022 3:45:13 PM | Latest updated: 23/11/2022 9:49:55 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5586
LuatVietnam

Theo Bộ KH&ĐT, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trong hai năm 2020, 2021, Quốc hội, Chính phủ chỉ mới ban hành chính sách ưu đãi thuế cho một số đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong khoảng thời gian nhất định, chưa bao quát hết tất cả các DNNVV.

Về thực hiện cam kết ưu đãi thuế để hỗ trợ phát triển DNNVV theo Điều 10 Luật số 04/2017/QH14status2 , Bộ KH&ĐT sẽ ghi nhận và đề xuất với Bộ Tài chính đưa vào dự án Luật thuế TNDN (sửa đổi) và trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5586

Tệp đính kèm

Lược đồ

Hỗ trợ doanh nghiệp SMECập nhật đến: 1-Nov-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment