LuatVietnam

blue-check Về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA English attachment

Công văn số 1354/GSQL-QG4 ngày 24/8/2023 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA (1 trang)
Posted: 30/8/2023 8:58:50 AM | Latest updated: 4/9/2023 4:46:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5774
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho biết, theo thông báo của Hải quan châu Âu, cơ quan hải quan có thể tra cứu được thông tin về nhà xuất khẩu (như tên công ty, địa chỉ, công ty sản xuất hay công ty thương mại), danh sách hàng hóa,... trong trường hợp nhà xuất khẩu đồng ý phổ biến thông tin này trên trang điện tử của Liên minh châu Âu. Theo đó, trong một số trường hợp chỉ có thông tin về mã số REX, thời hạn hiệu lực của mã số REX được công bố và danh sách hàng hóa (nếu có) là thông tin tham khảo.

Vì vậy, trong trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa, người xuất khẩu có mã số REX chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa không nằm trong danh sách này không phải là lý do để từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5774

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu