LuatVietnamLogo

blue-check Về Cơ chế một cửa ASEAN

Thông báo số 357/TB-VPCP ngày 10/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ bảy của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (4 trang)
Posted: 12/10/2020 11:21:16 AM | Latest updated: 13/10/2020 7:39:52 AM (GMT+7)

Văn bản nêu ý kiến đánh giá của PTT Phạm Bình Minh về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2020 liên quan đến việc triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Tệp đính kèm

Xuất nhập khẩu