LuatVietnam

blue-check Về địa điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu của doanh nghiệp FDI

Công văn số 3483/HQTPHCM-GSQL ngày 13/12/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan (2 trang)
Posted: 14/12/2022 2:26:54 PM | Latest updated: 28/12/2022 7:30:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5603
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ) , doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu gia công, SXXK tại một trong các Chi cục Hải quan sau:

(i) Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;

(ii) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

(iii) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, SXXK thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

Riêng tại TP. HCM, theo Quyết định số 1164/QĐ-HQHCM ngày 22/6/2020, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5603

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Về địa điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu của doanh nghiệp FDI
blue-check Những điều cần biết về giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài English attachment
blue-check Xác định doanh nghiệp FDI được kinh doanh BĐS theo quy định nào? English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được bán hàng nhập khẩu chưa gia công, chế biến ra nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được phép kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn đang bị cấm kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Về quyền và thủ tục XNK tại chỗ đối với thương nhân nước ngoài English attachment
blue-check Các bộ ngành sẽ đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp FDI
blue-check Thay mới Danh mục thủ tục về đầu tư và đấu thầu được thực hiện trực tuyến
blue-check Doanh nghiệp FDI có được xuất khẩu nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu? English attachment
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment