LuatVietnam

blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment

Công văn số 4925/BXD-HĐXD ngày 2/11/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (1 trang)
Posted: 8/11/2022 1:25:28 PM | Latest updated: 13/11/2022 3:41:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5579 | Vietlaw: 586
LuatVietnam

Để được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP .

Về phạm vi và lĩnh vực hoạt động của các loại chứng chỉ hành nghề xây dựng, có thể tham khảo tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5579

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4925_02112022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Thay mới các thủ tục về cấp chứng chỉ xây dựng và mua bán nhà ở xã hội tại TP. HCM
blue-check Quy trình cấp phép thi công công trình trong hành lang an toàn đường bộ tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Lộ trình áp dụng BIM đối với dự án đầu tư xây dựng English attachment
blue-check 15 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở, kiến trúc được bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu
blue-check Xây nhà ở dưới 7 tầng ở khu vực nông thôn được miễn giấy phép xây dựng
blue-check Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022
blue-check Hướng dẫn tính toán bảng giá nhà ở, công trình xây dựng mới tại TP. HCM năm 2023
blue-check Chiến lược phát triển KH&CN ngành Xây dựng đến năm 2030 English attachment
blue-check Các nguyên tắc khi lựa chọn chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh hợp đồng
blue-check Về căn cứ chấm dứt hợp đồng xây dựng
blue-check Danh mục các văn bản về đầu tư xây dựng của Bộ KH&ĐT ban hành từ 2021-2022 English attachment
blue-check Về nguyên tắc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định
blue-check Chỉ số giá xây dựng tháng 11/2022 tại TP. HCM
blue-check Có được ký riêng phụ lục hợp đồng xây dựng với từng thành viên liên danh? English attachment
blue-check Làm thế nào nếu một thành viên trong liên danh không chịu gia hạn hợp đồng xây dựng? English attachment
blue-check Về giới hạn chịu lửa của tường gạch bê tông
blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào? English attachment
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment