LuatVietnam

blue-check Về điều kiện giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa bị hỏa hoạn

Công văn số 5568/BTC-TCHQ ngày 13/6/2022 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn (2 trang)
Posted: 17/6/2022 9:56:58 AM | Latest updated: 20/6/2022 10:32:46 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5476
LuatVietnam

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và khoản 1 Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 , Bộ Tài chính cho rằng, trường hợp số thuế nhập khẩu doanh nghiệp đề nghị giảm phù hợp với số lượng, giá trị hàng hóa bị hỏa hoạn và không được bồi thường bảo hiểm thì sẽ được xem xét giảm thuế.

Tuy nhiên, cơ quan hải quan chỉ giải quyết đề nghị giảm thuế của doanh nghiệp sau khi kiểm tra sự phù hợp giữa hồ sơ chứng từ, biên bản xác nhận thiệt hại của cơ quan chức năng, giấy giám định tổn thất, xác nhận của đơn vị bảo hiểm, kết quả kiểm tra phiếu nhập - xuất kho và các chứng từ sổ sách kế toán lưu tại doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp bán thanh lý số hàng hóa bị thiệt hại thì vẫn phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5476
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan