LuatVietnam

blue-check Về điều kiện hạch toán và khấu trừ hóa đơn đầu vào

Công văn số 62909/CTHN-TTHT ngày 28/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN và khấu trừ thuế GTGT đầu vào (3 trang)
Posted: 30/8/2023 10:01:01 AM | Latest updated: 30/8/2023 10:50:23 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5774
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng trường hợp các khoản chi của công ty đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 (cụ thể: liên quan đến sản xuất, kinh doanh và có hóa đơn, chứng từ đầy đủ) thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đối với hóa đơn đầu vào nếu phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và đáp ứng điều kiện tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 thì được khấu trừ toàn bộ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5774

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Khấu trừ thuế đầu vàoCập nhật đến: 28-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu