LuatVietnam

blue-check Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng nhập kinh doanh đưa vào SXXK

Công văn số 4266/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu (2 trang)
Posted: 13/10/2022 11:19:11 AM | Latest updated: 24/10/2022 3:52:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5561
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình sản xuất, kinh doanh nhưng sau đó đưa vào sản xuất xuất khẩu, một trong những điều kiện hoàn thuế nhập khẩu theo khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 là sản phẩm xuất khẩu phải đăng ký tờ khai theo loại hình SXXK.

Về trường hợp khai sai mã loại hình trên tờ khai hải quan của hàng hóa gia công, SXXK, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại Công văn số 995/TCHQ-GSQL ngày 24/3/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5561

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu được khai bổ sung và xin hoàn lại
blue-check Thuế nộp thừa sau 10 năm sẽ không được hoàn trả
blue-check Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng nhập kinh doanh đưa vào SXXK
blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ thi công lắp đặt cho DNCX
blue-check Hải quan không giải quyết hoàn thuế GTGT của hàng nhập kinh doanh sử dụng cho SXXK
blue-check Những trường hợp hoàn thuế GTGT tại Hải quan phải xin ý kiến của cơ quan Thuế
blue-check Ngành Thuế sẽ kiểm soát chặt các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT để chống gian lận English attachment
blue-check Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư chia theo giai đoạn
blue-check Về thời hạn hoàn thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Không được điều chỉnh tăng số thuế GTGT xin hoàn sau thời điểm nộp hồ sơ
blue-check Các trường hợp hoàn thuế GTGT tại cơ quan Hải quan phải xin ý kiến của Thuế
blue-check Dự án thành lập cơ sở kinh doanh cũng được hoàn thuế GTGT khi đạt lũy kế 300 triệu
blue-check Những trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế
blue-check Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý
blue-check Về căn cứ xem xét hoàn thuế cho hàng hóa XNK
blue-check Hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất có được hoàn thuế GTGT?
blue-check Lưu ý về điều kiện hoàn thuế cho hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
blue-check Tái xuất nguyên liệu nhập khẩu đã thay đổi mục đích sử dụng, có được hoàn thuế?
blue-check Các phương án xử lý sai sót trong khâu hoàn thuế của Hải quan
blue-check Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vẫn được hoàn thuế GTGT English attachment