LuatVietnam

blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Công văn số 857/TCT-CS ngày 22/3/2023 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT (2 trang)
Posted: 10/4/2023 9:26:59 AM | Latest updated: 10/4/2023 3:46:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5676
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp tại thời điểm đề nghị hoàn thuế, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP) và hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/Tt-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 13/2023/TT-BTC) thì được xem xét giải quyết hoàn thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5676

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Hàng xuất khẩu ngoài địa bàn hoạt động hải quan sẽ không được hoàn thuế GTGT
blue-check Quy trình hoàn thuế áp dụng từ 31/5/2023
blue-check Các cách xử lý hồ sơ hoàn thuế của ngành Thuế
blue-check Hồ sơ hoàn thuế nếu có dấu hiệu rủi ro cao sẽ phải kiểm trước - hoàn sau
blue-check Hồ sơ hoàn thuế XNK được phân loại theo quy định nào?
blue-check Không khống chế thời hạn nộp hồ sơ khi xin hoàn thuế GTGT
blue-check Vi phạm về đăng ký kinh doanh có bị bác hoàn thuế? English attachment
blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án kinh doanh ngành nghề có điều kiện
blue-check Doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho từng dự án ngoài tỉnh
blue-check Hàng thuê gia công tại khu phi thuế quan không được hoàn lại thuế nhập khẩu
blue-check Doanh nghiệp ưu tiên vẫn có thể bị kiểm tra sau hoàn thuế
blue-check Sửa đổi một số quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư English attachment
blue-check Khi nào được khai bổ sung số thuế GTGT đề nghị hoàn?
blue-check Phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án muốn hoàn thuế GTGT
blue-check Cơ quan hải quan giữ quyền hoàn thuế GTGT đối với hàng tái xuất trả nước ngoài
blue-check Hàng xuất khẩu chỉ được hoàn thuế GTGT khi lũy kế chưa khấu trừ ít nhất 300 triệu
blue-check Tiền hoàn thuế GTGT nếu nhiều hơn 10% doanh thu xuất khẩu sẽ bị phạt chậm nộp
blue-check Dự án sẽ được hoàn thuế nếu doanh nghiệp góp đủ vốn trước thời điểm nộp hồ sơ xin hoàn
blue-check Thuế GTGT đã nộp của hàng tái xuất được xử lý thế nào?
blue-check Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế cho dự án được Công ty giao quản lý