LuatVietnam

blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Công văn số 857/TCT-CS ngày 22/3/2023 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT (2 trang)
Posted: 10/4/2023 9:26:59 AM | Latest updated: 10/4/2023 3:46:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5676
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp tại thời điểm đề nghị hoàn thuế, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP) và hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/Tt-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 13/2023/TT-BTC) thì được xem xét giải quyết hoàn thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5676

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu