LuatVietnamLogo

Về điều kiện hưởng trợ cấp tử tuất

Cập nhật 9/9/2020 | Đăng tải: LVN.5044


hoi Hồ Thanh Tân (Hà Tĩnh)
Người bạn của tôi là cán bộ hưu trí, đã chết năm 2019. Mẹ của bạn tôi được hưởng chế độ tuất, người vợ chưa đủ tuổi nên không được hưởng. Người em trai của bạn tôi, 50 tuổi, bị khuyết tật nặng, không có khả năng lao động, sống chung với mẹ và đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội.
Vậy người em trai khuyết tật có được hưởng chế độ tiền tuất của anh trai không?

luat BHXH Việt Nam:

Tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 67 của Luật BHXH năm 2014 quy định đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng bao gồm:

“c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên”.

Các thành viên trên phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin nêu trên để ông nắm được và cung cấp hồ sơ cụ thể để thân nhân người lao động tới cơ quan BHXH địa phương để được trả lời.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm