LuatVietnam

Về điều kiện kinh doanh tại Việt Nam sản phẩm sáng chế ở nước ngoài

Cập nhật 30/10/2022 | Đăng tải: LVN.5575

hoi Huy Nguyễn
Tôi là Việt kiều hiện sinh sống tại Mỹ, đã đăng ký sáng chế tại Mỹ một mặt hàng, muốn sản xuất bán sản phẩm ở Việt Nam thì cần làm thủ tục gì.
Tôi không có đủ khả năng lập công ty riêng tại Việt Nam thì có thể đặt làm và bán qua trung gian một công ty Việt Nam có được không? Thủ tục ra sao?

luat Luật sư Ngô Quốc Trung - Công ty luật FANCI, Hà Nội:

Để giải đáp câu hỏi của bạn, cần giải quyết hai vấn đề:

Thứ nhất, hiện sản phẩm của bạn đã được bảo hộ tại Mỹ song chưa được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Do đó, nếu muốn sản xuất hay bán sản phẩm đó, trước hết bạn phải đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam và quyền đó được nhà nước Việt Nam chấp thuận cấp văn bằng bảo hộ.

Khi đó, bạn có thể sản xuất, kinh doanh thương mại mặt hàng đó tại Việt Nam. Nếu bạn không thể sang Việt Nam để đăng ký hay giám sát bị xâm phạm có thể uỷ quyền cho cơ quan, người đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam thực hiện các công việc này.

Thứ hai, nếu không đủ khả năng thành lập công ty tại Việt Nam do nhiều yếu tố khách quan, bạn có thể thành lập pháp nhân bên nước bạn cư trú (Mỹ) sau đó ký hợp đồng thuê gia công, lắp ráp với một số công ty tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành sản phẩm, công ty của bạn sẽ ký hợp đồng mở đại lý với doanh nghiệp Việt Nam để bán sản phẩm đó ra thị trường.

Hoặc bạn cũng có thể ký hợp đồng nhượng quyền thương mại cho một công ty tại Việt Nam để công ty đó có thể tự sản xuất, kinh doanh trong một điều kiện nhất định cho công ty bạn quy định. Thủ tục thực hiện sẽ được quy định trong luật thương mại và NĐ 120/2011/NĐ-CP sửa đổi NĐ 35/2006-CP về nhượng quyền thương mại.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Sở hữu trí tuệ

otvet Về điều kiện kinh doanh tại Việt Nam sản phẩm sáng chế ở nước ngoài
otvet Các bước đăng ký bảo hộ thương hiệu
otvet Cover bài hát của người khác có vi phạm quyền tác giả?
otvet Bằng bảo hộ nhãn hiệu được gia hạn nhiều lần
otvet Cắt xén bài viết của người khác bị coi là vi phạm quyền tác giả
otvet Cá nhân chuyển nhượng bản quyền nộp thuế TNCN 5%
otvet Bao bì sản phẩm có bắt buộc ghi thông tin bên nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu?
otvet Có được ủy quyền yêu cầu xử lý vi phạm nhãn hiệu?
otvet Xâm phạm quyền tác giả bị xử lý như thế nào?
otvet Khi nào người bán hàng giả bị phạt tù?
otvet Thủ tục đăng ký quyền tác giả
otvet Sử dụng trái phép logo, thương hiệu bị phạt thế nào?
otvet Thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tối đa 9 tháng
otvet Chưa đăng ký bản quyền có được bảo hộ quyền tác giả?
otvet Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả
otvet Người sáng tác hay người thuê sáng tác được công nhận quyền tác giả?
otvet Photo giáo trình để học không bị coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
otvet Về điều kiện cho phép SXXK hàng mang nhãn hiệu nước ngoài
otvet Có được nhập khẩu hàng hóa đã có đại lý độc quyền?
otvet Nhận chuyển giao bí quyết công nghệ với người nước ngoài, khấu trừ thuế như thế nào?