LuatVietnam

blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment

Công văn số 4370/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2022 của Tổng cục Hải quan về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (2 trang)
Posted: 2/11/2022 11:26:57 AM | Latest updated: 7/11/2022 8:58:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5572 | Vietlaw: 585
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, quy định cho phép nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan trong giai đoạn dịch Covid-19 nêu tại Thông tư 47/2020/TT-BTC đến nay vẫn còn hiệu lực và đang tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cần lưu ý, việc nộp bản chụp/bản scan C/O chỉ được chấp nhận với điều kiện cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu có thông báo về việc sử dụng bản chụp/bản scan C/O và cung cấp bản chụp/bản scan C/O hoặc trang thông tin điện tử hoặc phương thức kiểm tra khác cho Hải quan nước nhập khẩu để xác định tính hợp lệ của C/O.

Hiện Tổng cục Hải quan đang chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa (thay thế toàn bộ các Thông tư: 38/2018/TT-BTCstatus2 , 62/2019/TT-BTC, 47/2020/TT-BTC, 07/2021/TT-BTC ), trong đó vẫn sẽ kế thừa quy định tại Thông tư 47/2020/TT-BTC nêu trên theo hướng cho phép nộp C/O dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc bản scan từ bản gốc hoặc bản scan từ bản chính. Trường hợp C/O được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN hoặc cấp trên Trang thông tin điện tử theo thông báo của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu, người khai hải quan sẽ được miễn nộp C/O, chỉ cần khai số tham chiếu trên tờ khai hải quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5572

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4370_18102022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

light-check Thay mới Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment
blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment
blue-check Từ 15/10/2022, doanh nghiệp có thể tự in C/O để sử dụng English attachment
blue-check Chấp nhận C/O form D giáp lưng nếu chỉ có 2 nước tham gia English attachment
blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment
blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP