LuatVietnam

blue-check Về điều kiện xác định dự án có cơ cấu sử dụng đất phù hợp quy hoạch

Công văn số 5392/BXD-QHKT ngày 28/11/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tài trợ, quản lý, sử dụng chi phí lập quy hoạch (1 trang)
Posted: 6/12/2022 10:25:22 AM | Latest updated: 7/12/2022 10:48:23 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5598
LuatVietnam

Liên quan đến việc sử dụng kinh phí tài trợ để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1154/BXD-QHKT ngày 7/4/2022.

Về điều kiện xác định dự án có cơ cấu sử dụng đất phù hợp quy hoạch xây dựng để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CPstatus2 .

Theo khoản 2 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CPstatus2 , dự án có cơ cấu sử dụng đất phù hợp quy hoạch được hiểu là phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/5000 theo quy định của pháp luật.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5598

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quy hoạch

blue-check Sắp sửa đổi chính sách về lập quy hoạch
blue-check Các lưu ý khi lập quy hoạch khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ
blue-check Về điều kiện xác định dự án có cơ cấu sử dụng đất phù hợp quy hoạch
blue-check Một số lưu ý về quy hoạch và mật độ xây dựng trong khu công nghiệp
blue-check Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn English attachment
blue-check Thí điểm cho UBND tỉnh Khánh Hòa tự phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung
blue-check Sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị English attachment
blue-check Dự án trong khu đô thị quy mô nhỏ vẫn phải lập quy hoạch phân khu
blue-check Về những nội dung trọng tâm khi phát triển đô thị thông minh
blue-check Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch của dự án xây dựng do UBND TP. HCM phê duyệt
blue-check Về việc lập quy hoạch khu chăn nuôi tập trung
blue-check Tỷ lệ đô thị hóa được xác định theo văn bản nào? English attachment
blue-check Sẽ thiết lập ứng dụng Bản đồ số quốc gia tích hợp với địa chỉ số
blue-check Những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng theo quy định nào?
blue-check Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại một số địa phương English attachment
blue-check Chính phủ thông qua nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Chi phí điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng không được quá 50% chi phí lập mới
blue-check Giải pháp phát triển đô thị tại Việt Nam đến năm 2030 English attachment