LuatVietnam

blue-check Về định mức và quy trình chi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn số 6318/BKHĐT-PTDN ngày 8/9/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 (2 trang)
Posted: 12/10/2022 11:17:36 AM | Latest updated: 13/10/2022 9:55:55 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5560
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành triển khai hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong năm 2022 bằng nguồn kinh phí NSNN.

Theo đó, đối với hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2022, sẽ áp dụng định mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP (hiệu lực từ 15/10/2021) và quy trình, thủ tục chi tiêu NSNN theo Thông tư số 49/2019/TT-BTC .

Đối với các hoạt động hỗ trợ khác về công nghệ, tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,... sẽ được triển khai sau khi Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế sử dụng kinh phí NSNN để hỗ trợ DNNVV được ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5560

Tệp đính kèm

Lược đồ

Hỗ trợ doanh nghiệp SMECập nhật đến: 1-Nov-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý doanh nghiệp

blue-check Thay mới Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Hướng dẫn khai nộp tiền cổ phần hóa và bán vốn nhà nước English attachment
blue-check Về định mức và quy trình chi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment
blue-check Thay mới tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp được công nhận kinh doanh bền vững English attachment
blue-check Thay mới Quy chế tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa English attachment
blue-check Điều lệ hoạt động của Hội sẽ không được phê duyệt nếu tổ chức đại hội sai trình tự English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về bổ nhiệm người quản lý và đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp quốc phòng
blue-check [Dự thảo] Thông tư mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thời gian tới
blue-check Thay mới Quy chế đánh giá các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Danh sách cán bộ đầu mối tiếp nhận hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương
blue-check Danh sách doanh nghiệp lớn do Tổng cục Thuế trực tiếp quản lý
blue-check Thời điểm chính thức trở thành người ĐDPL là khi nào? English attachment
blue-check Tiêu chí phân loại và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment