LuatVietnam

blue-check Về giới hạn chịu lửa của tường gạch bê tông

Công văn số 5367/BXD-KHCN ngày 25/11/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn, xác nhận sản phẩm gạch bê tông đạt giới hạn chịu lửa danh định (1 trang)
Posted: 6/12/2022 10:35:28 AM | Latest updated: 7/12/2022 10:46:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5596
LuatVietnam

Bảng F.1 của QCVN 06:2021/BXD đã quy định giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu.

Theo đó, tại số thứ tự 3 Bảng này có quy định chiều dày tối thiểu không kể lớp trát của tường gạch đất sét nung và tường gạch bê tông để có thể đạt được giới hạn chịu lửa danh định như đã quy định trong Bảng F.1.

Cục thể, đối với trường hợp chỉ sử dụng gạch bê tông làm tường thì "tường gạch bê tông không trát; trát xi măng cát dày 13mm; trát thạch cao-cát dày 13mm; trát thạch cao-vermiculite dày 13mm" thì sẽ bảo đảm các giá trị giới hạn chịu lửa danh định cho từng chiều dày tường như đã quy định trong Bảng F.1.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5596

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Thay mới các thủ tục về cấp chứng chỉ xây dựng và mua bán nhà ở xã hội tại TP. HCM
blue-check Quy trình cấp phép thi công công trình trong hành lang an toàn đường bộ tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Lộ trình áp dụng BIM đối với dự án đầu tư xây dựng English attachment
blue-check 15 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở, kiến trúc được bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu
blue-check Xây nhà ở dưới 7 tầng ở khu vực nông thôn được miễn giấy phép xây dựng
blue-check Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022
blue-check Hướng dẫn tính toán bảng giá nhà ở, công trình xây dựng mới tại TP. HCM năm 2023
blue-check Chiến lược phát triển KH&CN ngành Xây dựng đến năm 2030 English attachment
blue-check Các nguyên tắc khi lựa chọn chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh hợp đồng
blue-check Về căn cứ chấm dứt hợp đồng xây dựng
blue-check Danh mục các văn bản về đầu tư xây dựng của Bộ KH&ĐT ban hành từ 2021-2022 English attachment
blue-check Về nguyên tắc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định
blue-check Chỉ số giá xây dựng tháng 11/2022 tại TP. HCM
blue-check Có được ký riêng phụ lục hợp đồng xây dựng với từng thành viên liên danh? English attachment
blue-check Làm thế nào nếu một thành viên trong liên danh không chịu gia hạn hợp đồng xây dựng? English attachment
blue-check Về giới hạn chịu lửa của tường gạch bê tông
blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào? English attachment
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment