LuatVietnam

Về hạn sử dụng của thực phẩm đóng gói sẵn

Cập nhật 14/10/2022 | Đăng tải: LVN.5562

hoi Nguyễn Thị Kim Yến (TPHCM)
Thực phẩm bao gói sẵn không thuộc nhóm thực phẩm chức năng, bổ sung, bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng y học, tăng cường vi chất, dễ có khả năng bị hư hỏng do vi sinh vật và được ghi nhãn "Sử dụng tốt nhất trước ngày...", có đánh giá từ nhà sản xuất về việc kéo dài hạn sử dụng thì có được phép tiếp tục bán trên thị trường hay không?
Quy trình thực hiện và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được quy định như thế nào? Nhà sản xuất có thể đánh giá và kéo dài hạn sử dụng của sản phẩm mấy lần cho cùng một lô sản phẩm?

luat Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế:

Hạn sử dụng của hàng hóa được quy định tại Khoản 11, Điều 3; Điều 14 và Phụ lục III Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Trong câu hỏi của bà Yến không nêu rõ sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm nào, bản chất sản phẩm là gì, do đó theo quy định phân công quản lý các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tại Điều 37, 38, 39, 40; Phụ lục II, III, IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Đề nghị bà Yến căn cứ vào bản chất sản phẩm và liên hệ với các cơ quan hữu quan để được hướng dẫn cụ thể.

Đối với quy định về ghi nhãn hàng hóa, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị bà liên hệ Cục Quản lý chất lượng hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng) để được hướng dẫn.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý chất lượng

otvet Về hạn sử dụng của thực phẩm đóng gói sẵn
otvet Giấy chứng nhận CE không được xem là Chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
otvet Điều kiện mở công ty dịch vụ thử nghiệm chất lượng hàng hóa
otvet Chủ hàng có được phép chọn đơn vị giám định?
otvet Nhập khẩu đồ chơi trẻ em phải chứng nhận hợp quy
otvet Máy móc gia công chuyển tiêu thụ nội địa được miễn giám định chất lượng
otvet Nhập khẩu hệ thống nâng hạ container có cần giấy chứng nhận chất lượng của hãng sản xuất?
otvet Công ty giám định hàng hóa có cần đăng ký mẫu dấu với Hải quan?
otvet Nhập khẩu hàng mẫu có được miễn kiểm tra chất lượng?
otvet Hàng tạm nhập để triển lãm được miễn kiểm tra chất lượng
otvet Chủ đầu tư có được tự lập đề cương kiểm định công trình?
otvet DNCX có được miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 mua từ nội địa?
otvet Linh kiện nhập khẩu để gia công được miễn kiểm tra chất lượng
otvet Đồ chơi trẻ em có bắt buộc kiểm tra chất lượng?
otvet Hàng rủi ro thấp được tự đánh giá và công bố hợp quy
otvet Nhà sản xuất có được khiếu nại cơ quan quản lý chất lượng?
otvet Đồ chơi trẻ em phải công bố hợp quy
otvet Nhập khẩu "máy chấm công vân tay" có phải chứng nhận hợp quy?
otvet Máy kéo nông nghiệp do cơ quan nào kiểm tra chuyên ngành?
otvet Việc công bố QCVN có đồng nghĩa với việc mặt hàng đó phải chứng nhận hợp quy?