LuatVietnam

Về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Cập nhật 30/12/2022 | Đăng tải: LVN.5615

hoi Hoàng Thùy Linh (TPHCM)
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể thủ tục báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

luat Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh:

Sở đã liên hệ mời Công ty của bà Linh đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn cụ thể các hồ sơ thủ tục hành chính không bảo đảm quy định (thủ tục báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và thủ tục cấp giấy phép lao động) liên quan đến việc sử dụng người lao động người lao động nước ngoài đối với vị trí, chức danh công việc Nhà quản lý - Giám đốc. Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ của đơn vị để giải quyết theo quy định sau khi công ty đã hoàn thiện và nộp lại hồ sơ thủ tục báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Về phản ánh kiến nghị của bà Hoàng Thùy Linh phải có hướng dẫn cụ thể từng nội dung để thuận lợi trong việc chuẩn bị thủ tục hành chính: Đối với nội dung này, khi giải quyết hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ để thực hiện lại hồ sơ.

Trường hợp chưa rõ, bà có thể trao đổi với các công chức tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ ngay khi nhận kết quả giải quyết. 

Đối với chuẩn bị thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, hiện nay hồ sơ liên quan đến người lao động thực hiện theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ, do đó các hồ sơ khi gửi trên hệ thống trực tuyến phải thống nhất với bản giấy đã chuẩn bị để bảo đảm các quy định về bản chính, bản sao có công chứng đã được quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động nước ngoài

otvet Chấm dứt hợp đồng do giấy phép hết hạn, người nước ngoài có được hưởng trợ cấp thôi việc?
otvet Về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động
otvet Điều kiện cấp giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài
otvet Người nước ngoài hành nghề xây dựng tại Việt Nam trên 6 tháng phải chuyển đổi chứng chỉ
otvet Lao động nước ngoài không phải đóng quỹ phòng chống thiên tai
otvet Người nước ngoài tạm thời vẫn phải nộp thẻ thường trú khi xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
otvet Tính trợ cấp thôi việc cho lao động nước ngoài như thế nào?
otvet Chi phí thuê khách sạn cho người lao động tránh dịch có bị tính thuế TNCN?
otvet Tiền lương của lao động nước ngoài trong công ty vốn nhà nước được tính như thế nào?
otvet Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài trong thời gian cách ly chống dịch có phải khấu trừ thuế TNCN?
otvet Người nước ngoài nếu có HĐLĐ tại Việt Nam từ 1 năm trở lên phải đóng BHXH
otvet Giám đốc nước ngoài kiêm chủ công ty có cần xin giấy phép lao động?
otvet Người nước ngoài vẫn được lương hưu nếu đáp ứng điều kiện như lao động Việt Nam
otvet Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc đối với lao động nước ngoài
otvet Chi phí cách ly, xét nghiệm Covid-19 cho lao động nước ngoài cũng được miễn thuế TNCN
otvet Chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác ngắn hạn có phải cách ly y tế?
otvet Trả phí cách ly cho lao động nước ngoài phải khấu trừ thuế TNCN
otvet Chuyên gia nước ngoài phải cách ly ở đâu sau khi nhập cảnh?
otvet Có được ký HĐLĐ vô thời hạn với người nước ngoài?
otvet Hồ sơ miễn thuế theo Hiệp định phải nộp trước thời điểm thực hiện hợp đồng