LuatVietnam

blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT của dự án sử dụng vốn viện trợ English attachment

Công văn số 389/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài không hoàn lại (2 trang)
Posted: 9/1/2023 12:55:30 PM | Latest updated: 12/1/2023 2:46:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5620
LuatVietnam

Hiện nay, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn viện trợ nước ngoài được thực hiện theo quy định mới tại Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm: Giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/HT ban hành tại Phụ lục I và các tài liệu có liên quan như Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt viện trợ, Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ, Bảng kê hóa đơn, chứng từ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5620

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV389_04012023CTHN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dự án ODA

blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT của dự án sử dụng vốn viện trợ English attachment
blue-check Nhà thầu phụ không được hoàn thuế GTGT của dự án ODA English attachment
blue-check Cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA có được miễn thuế?
blue-check Hàng hóa mua vào phục vụ hoạt động của Văn phòng dự án ODA không được hoàn thuế
blue-check Chế độ báo cáo định kỳ về tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ
blue-check Bãi bỏ thủ tục kê khai xác nhận khoản viện trợ nước ngoài
blue-check Tư vấn cho dự án ODA vẫn phải nộp thuế
blue-check Về việc lập chứng từ và khai thuế đối với khoản viện trợ không hoàn lại
blue-check Sắp có Nghị định cắt giảm thủ tục giải ngân vốn ODA
blue-check Quy chế quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại kể từ 20/5/2022 English attachment
blue-check Sẽ đơn giản hóa quy trình đầu tư, giải ngân cho các dự án ODA
blue-check Thay mới thủ tục lập, thẩm định chủ trương đầu tư dự án ODA
blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT cho nhà thầu dự án ODA kể từ 1/1/2022
blue-check 10 thủ tục sửa đổi về phê duyệt viện trợ và chấp thuận đầu tư dự án ODA
blue-check Quy định mới về đầu tư dự án ODA English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện vay lại vốn vay ODA English attachment
blue-check Năm 2021, các dự án ODA giải ngân chậm sẽ bị cắt vốn cho dự án khác
blue-check Dự án ODA sẽ phải trả phí cam kết và phí quản lý nếu chậm tiến độ giải ngân English attachment
blue-check Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Chế độ báo cáo giải ngân dự án ODA English attachment