LuatVietnamLogo

blue-check Về hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Công văn số 6041/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2020 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba (1 trang)
Posted: 16/9/2020 9:54:05 AM | Latest updated: 23/9/2020 8:52:15 AM (GMT+7)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt.

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Giấy chứng nhận Y tế cho hàng xuất khẩu đã được cấp trực tuyến (31/8/2020) 

nexto  Hàng xuất khẩu bắt buộc thanh toán qua ngân hàng mới được hoàn thuế (19/8/2020) 

nexto  Hướng dẫn kê khai C/O Form EUR.1 hàng xuất khẩu vào EU English attachment (6/8/2020) 

nexto  Về việc áp dụng mức thuế XK đối với hàng xuất khẩu đi các nước CPTPP English attachment (13/8/2020) 

nexto  Hướng dẫn khai báo mã địa điểm tập kết hàng trên tờ khai xuất khẩu (21/7/2020) 

nexto  Có được tái nhập hàng xuất khẩu tại chỗ? (10/7/2020) 

nexto  Về việc xác nhận E-customs đối với hàng xuất khẩu đường bộ (21/8/2020) 

nexto  Về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu (13/7/2020) 

nexto  Cấu kiện chứa hàng xuất khẩu được phép tạm xuất tái nhập quay vòng (7/7/2020) 

nexto  Về việc xử lý phế liệu thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu (16/6/2020) 

Xuất nhập khẩu