LuatVietnam

blue-check Về mức tối thiểu phải nộp cho Nhà nước khi thực hiện dự án có sử dụng đất

Công văn số 3784/TCT-KK ngày 13/10/2022 của Tổng cục Thuế về giá trị nộp ngân sách bằng tiền (M3) (3 trang)
Posted: 14/10/2022 2:18:17 PM | Latest updated: 17/10/2022 10:50:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5559
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 47 Nghị định 25/2020/NĐ-CPstatus2 , "M3" được hiểu là mức giá trị tối thiểu mà nhà đầu tư phải cam kết nộp NSNN khi thực hiện dự án có sử dụng đất. Giá trị này phải được đề xuất trong hồ sơ dự thầu, mức tối thiểu xác định theo công thức nêu tại điểm k khoản 2 Điều 47 Nghị định này.

Theo Bộ Tài chính, khoản tiền này không phải là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp, cũng không phải là tiền nộp NSNN từ bán tài sản trên đất hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định về tài sản công, hoặc là khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan thuế quản lý thu.

Khoản tiền này phải nộp cùng với khoản tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng và hạch toán chi tiết Tiểu mục 4549 "Các khoản đóng góp tự nguyện khác" (Công văn số 16280/BTC-KBNN ngày 26/12/2018).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5559

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước

blue-check Thủ tục dừng nhập khẩu hàng thuộc Danh mục miễn thuế
blue-check Hàng nhập khẩu cho dự án xử lý chất thải rắn có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về thủ tục dừng nhập khẩu hàng hóa miễn thuế
blue-check Về mức tối thiểu phải nộp cho Nhà nước khi thực hiện dự án có sử dụng đất
blue-check Sắp tăng cường thanh tra các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên cả nước
blue-check Thay mới Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Năm 2022, Bộ KH&ĐT bổ sung thêm 2 cuộc thanh tra về khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc
blue-check Tổng hợp thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất tại Hà Nội
blue-check Thực hiện dự án tại Khu công nghệ thông tin tập trung có được ưu đãi? English attachment
blue-check 13 quy trình về chấp thuận đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư tại TP. HCM
blue-check Thay mới biểu mẫu báo cáo thống kê ngành đầu tư
blue-check Ngành nghề thương mại bổ sung thêm nếu không gắn với dự án sẽ không được ưu đãi
blue-check Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được miễn thuế TNDN 2 năm
blue-check Về thẩm quyền và nội dung thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án nhà ở
blue-check Quy định mới về thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế English attachment
blue-check Sẽ tăng cường giám sát các dự án đầu tư trong khu công nghiệp và khu kinh tế
blue-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục đầu tư dự án bằng đất mua, thuê hoặc nhận góp vốn (tại Hà Nội)
blue-check Thí điểm ủy quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án (tại Nghệ An và Thanh Hóa) English attachment
blue-check Danh mục thủ tục đầu tư được và không được tiếp nhận qua bưu điện từ 18/5/2022
blue-check Về thủ tục giao đất cho nhà đầu tư được chấp thuận English attachment