LuatVietnam

blue-check Về phạm vi bồi thường bảo hiểm của nhà thầu xây dựng với bên thứ ba

Công văn số 2665/BXD-KTXD ngày 19/7/2022 của Bộ Xây dựng về bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba trong thi công xây dựng công trình (2 trang)
Posted: 1/8/2022 10:15:58 AM | Latest updated: 5/8/2022 2:11:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5512
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, phạm vi bảo hiểm trách nhiệm dân sự của nhà thầu xây dựng đối với bên thứ ba bao gồm những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) mà nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba theo quy định tại Điều 33 Thông tư 329/2016/TT-BTCstatus1 và khoản 5 Điều 1 Nghị định 20/2022/NĐ-CP .

Chi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của nhà thầu đối với bên thứ ba được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 329/2016/TT-BTCstatus1 và các quy định pháp luật có liên quan. Chi phí này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 3 Nghị định 119/2015/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp nhà nước thay đổi chính sách về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng, bên nhận thầu sẽ căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký và quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng để thực hiện.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5512

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Làm thế nào nếu một thành viên trong liên danh không chịu gia hạn hợp đồng xây dựng?
blue-check Về giới hạn chịu lửa của tường gạch bê tông
blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào?
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng phải kê khai kinh nghiệm
blue-check Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án
blue-check Hợp đồng tư vấn xây dựng được quyết toán thế nào?
blue-check Mua đất dự án đã đầu tư hạ tầng để xây nhà ở có được miễn giấy phép xây dựng?
blue-check Thay mới 57 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và kinh doanh BĐS tại Hà Nội
blue-check Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã cho phép nộp trực tuyến
blue-check Được ký phụ lục bổ sung đơn giá cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng
blue-check Lưu ý về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng
blue-check Hồ sơ cần nộp khi xin ý kiến về định mức dự toán xây dựng
blue-check Phát sinh công việc xây dựng do điều chỉnh thiết kế, phải thỏa thuận đơn giá trước khi thực hiện
blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng
blue-check Căn cứ xác định đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn xây dựng English attachment
blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi