LuatVietnam

blue-check Về phí hoạt động hàng năm đối với mạng viễn thông có sử dụng thuê bao nhưng không sử dụng băng tần

Công văn số 11965/BTC-CST ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính về phí quyền hoạt động viễn thông (3 trang)
Posted: 18/11/2022 11:06:32 AM | Latest updated: 21/11/2022 11:55:44 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Căn cứ Thông tư 03/2018/TT-BTC (sửa đổi Thông tư 273/2016/TT-BTCstatus2 ), Bộ Tài chính đã dự thảo Công văn trả lời Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện theo hướng áp dụng mức thu phí hoạt động định kỳ là 600 triệu đồng/năm đối với trường hợp thiết lập mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, có sử dụng số thuê bao viễn thông trong phạm vi trên 30 tỉnh, thành phố, áp dụng kể từ ngày 1/1/2017 (ngày Thông tư 273/2016/TT-BTCstatus2 có hiệu lực) và sẽ chuyển xin ý kiến của Bộ TT&TT trước khi có trả lời chính thức.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Viễn thông

blue-check Chế độ báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực chứng thực, viễn thông, internet, xuất bản
blue-check Quy chế đóng góp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp viễn thông English attachment
blue-check Thuê đường truyền của nước ngoài được miễn trích nộp thuế GTGT
blue-check Các quy trình thủ tục mới trong lĩnh vực thông tin điện tử, xuất bản và bưu chính tại Hà Nội
blue-check Thay mới 14 quy trình thủ tục cấp phép hoạt động bưu chính, xuất bản tại TP. HCM
blue-check Thủ tục cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình áp dụng từ 1/1/2023
light-check Quy chuẩn về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Về phí hoạt động hàng năm đối với mạng viễn thông có sử dụng thuê bao nhưng không sử dụng băng tần
light-check Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi năm 2022) English attachment
blue-check Quy định về chất lượng dịch vụ viễn thông công ích English attachment
blue-check Các chế tài dành cho việc quảng cáo bằng sim rác, sai sự thật
blue-check Thiết bị truyền dữ liệu và phát vô tuyến trong nước đã sản xuất được
blue-check Dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác của Bộ TTTT
blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022
blue-check Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư
blue-check [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
blue-check Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment