LuatVietnam

blue-check Về quyền và thủ tục XNK tại chỗ đối với thương nhân nước ngoài English attachment

Công văn số 4357/TCHQ-GSQL ngày 17/10/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc quyền xuất khẩu, nhập khẩu (1 trang)
Posted: 26/10/2022 3:22:57 PM | Latest updated: 7/11/2022 8:07:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5567 | Vietlaw: 585
LuatVietnam

Liên quan đến quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 90/2007/NĐ-CP .

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 .

Căn cứ xác định "thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam" được quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5567

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4357-17102022TCHQ[VLO].pdf

Lược đồ

Quyền XNKCập nhật đến: 28-Oct-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Xác định doanh nghiệp FDI được kinh doanh BĐS theo quy định nào?
blue-check Doanh nghiệp FDI không được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được bán hàng nhập khẩu chưa gia công, chế biến ra nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được phép kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn đang bị cấm kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Về quyền và thủ tục XNK tại chỗ đối với thương nhân nước ngoài English attachment
blue-check Các bộ ngành sẽ đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp FDI
blue-check Thay mới Danh mục thủ tục về đầu tư và đấu thầu được thực hiện trực tuyến
blue-check Doanh nghiệp FDI có được xuất khẩu nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu? English attachment
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment
blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment