LuatVietnam

blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng

Công văn số 1649/CATTT-NCSC ngày 20/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kiểm tra an toàn thông tin đối với các lỗ hổng bảo mật phổ biến trên ứng dụng (2 trang)
Posted: 21/10/2022 12:48:07 PM | Latest updated: 31/10/2022 8:09:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5569
LuatVietnam

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu, Bộ Thông tin & Truyền thông đã khuyến nghị các cơ quan, doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng tài liệu “Hướng dẫn kiểm tra an toàn thông tin đối với các lỗ hổng bảo mật phổ biến trên ứng dụng (phiên bản 1.0)” trong quá trình xây dựng và phát triển các ứng dụng, phần mềm.

Tài liệu này bao gồm: danh mục các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng hiện nay; quy trình và hướng dẫn cụ thể để kiểm tra với từng lỗ hổng bảo mật dành cho các nhà phát triển nhằm phát hiện sớm và có phương án xử lý trước khi phát hành ứng dụng.

Tài liệu này có thể tra cứu tại địa chỉ:

https://tinnhiemmang.vn/storage/files/shares/Huong%20dan%20kiem%20tra%20ATTT_v1.pdf

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5569

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

light-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
blue-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực phần mềm
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025
blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)
blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Ngày 10/10 được chọn làm Ngày chuyển đổi số quốc gia
blue-check Hướng dẫn thiết lập ứng dụng dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS