LuatVietnam

Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp

Cập nhật 26/10/2022 | Đăng tải: LVN.5571

hoi Đỗ Văn Tuấn (Quảng Ninh)
Tôi tham khảo Điều 14 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT về phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu:
"a) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trên hệ thống ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng;
b) Đối với đấu thầu không qua mạng, trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước khi hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành miễn phí thì nhà thầu không phải nộp khoản tiền này".
Khi đăng tải thông báo mời thầu lên hệ thống (đấu thầu trực tiếp - không qua mạng) thì hệ thống đã ghi nhận thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu ngay sau thời điểm đăng tải thông báo. Điều này trái với quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu áp dụng đối với trường hợp phát hành hồ sơ mời thầu không qua mạng (phát hành trực tiếp cho nhà thầu đến mua hoặc nhận hồ sơ).
Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn làm rõ nội dung: Hệ thống ghi nhận thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu ngay sau khi đăng tải thông báo đối với đấu thầu trực tiếp - không qua mạng.

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu áp dụng đối với trường hợp phát hành hồ sơ mời thầu không qua mạng (phát hành trực tiếp cho nhà thầu đến mua hoặc nhận hồ sơ).

Đối với đấu thầu qua mạng, tại Khoản 2, Điều 60 Luật Đấu thầu quy định: "Chính phủ quy định chi tiết việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng và lộ trình áp dụng".

Theo đó, Khoản 2, Điều 84 và Khoản 7, Điều 88 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có nội dung giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, quy định chi tiết về thời gian và quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

Tại Điều 10 và Điều 13 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá phải được đính kèm cùng thông báo mời thầu.

Theo đó, quy định này nhằm tiết kiệm thời gian trong đấu thầu, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong đấu thầu. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu đều có khả năng tiếp cận hồ sơ cùng một lúc.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?
otvet Nhà thầu cùng lúc tham gia nhiều gói thầu của dự án, đánh giá năng lực thế nào?
otvet Có được yêu cầu nhà thầu bổ sung thông tin hợp đồng chưa khai trên webform?
otvet Nhà thầu giám sát bắt buộc phải độc lập với nhà thầu thi công
otvet Những lưu ý khi điều chỉnh hợp đồng thầu
otvet Cách tính hiệu lực của hồ sơ dự thầu
otvet Sử dụng biểu mẫu nào để lập báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu xây lắp?
otvet Công ty có vốn góp Nhà nước có cần đấu thầu khi mua nguyên vật liệu?
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có được áp dụng đấu thầu rộng rãi?
otvet Điều kiện tham gia đấu thầu dự án xã hội hóa
otvet Có được chỉ định thầu căn cứ theo bảng báo giá?
otvet Công ty con có được thực hiện thay hợp đồng thầu cho công ty mẹ?